Firma nasza oferuje kompleksową obsługę firm, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych w zakresie :

 • prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie kartotek pracowniczych
 • zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych : PIT, VAT, CIT, AKC
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • pełna obsługa w zakresie ZUS
 • prowadzenie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
 • reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • odbiór dokumentów w siedzibie klienta
 • możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie Państwa firmy.

Serdecznie zapraszamy!