Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych w Biurze Rachunkowym Ewa Kieżel


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Ewa Kieżel, właścicielka firmy Biuro Rachunkowe Ewa Kieżel
 2. Dane Kontaktowe Administratora: Biuro Rachunkowe Ewa Kieżel, ul. Supraślska 107, 16 – 010 Studzianki, tel. 602 39 33 80, e-mail: kiezel@biuro-rachunkowe-bialystok.pl
 3. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Adrian Kieżel, kontakt bezpośredni - siedziba Biura Rachunkowego Ewa Kieżel tel. 602 39 33 80
 4. Cel przetwarzania danych: dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o rachunkowości
 5. Odbiorcy danych osobowych: pracownicy Biura Rachunkowego Ewa Kieżel, informatycy i prawnicy współpracujący z biurem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy oraz inne urzędy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa
 6. Okres przechowywania danych osobowych: 5 lat od końca roku podatkowego, w którym miała miejsce czynność prawna
 7. Przysługujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania / usunięcia
  • prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych