POLITYKA PRYWATNOŚCI


Biuro Rachunkowe Ewa Kieżel

I. Postanowienia ogólne

  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Rachunkowe Ewa Kieżel, ul. Supraślska 107, 16 – 010 Studzianki, tel. 602 39 33 80, e-mail: kiezel@biuro-rachunkowe-bialystok.pl
  2. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają zastosowanie do potencjalnych Klientów.
  3. Biuro Rachunkowe Ewa Kieżel zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności.
  4. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej Polityki, prosimy o zaprzestanie odwiedzania strony internetowej http://www.biuro-rachunkowe-bialystok.pl/

II. Dane osobowe

  1. Biuro Rachunkowe Ewa Kieżel oświadcza, że nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych lub adresowych użytkowników strony internetowej http://www.biuro-rachunkowe-bialystok.pl/
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Biuro Rachunkowe Ewa Kieżel jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, które ma na celu umożliwienie korzystania ze strony internetowej.

III. Uprawnienia

  1. Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, przetwarzanych w przypadku i celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
  2. Biuro Rachunkowe Ewa Kieżel będzie przetwarzać tylko i wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
  3. W przypadku uzyskania przez Biuro Rachunkowe Ewa Kieżel informacji, o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej http://www.biuro-rachunkowe-bialystok.pl/ niezgodnie z niniejszą Polityką, Biuro Rachunkowe Ewa Kieżel będzie upoważnione do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  4. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http://www.biuro-rachunkowe-bialystok.pl/. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich publikacji na stronach powyższego serwisu.